Open schip Zeillogger de Balder VL92

Donderdag
VL 92 Balder varend erfgoed uit Vlaardingen

De visserij is, zoals voor velen wel bekend, voor Vlaardingen heel belangrijk geweest. Vanaf de middeleeuwen tot de 19e eeuw leefden de Vlaardingers voornamelijk van de visvangst. Van de honderden zeilloggers die er in die periode in Nederland gebouwd zijn is er slechts nog één over gebleven. Namelijk de in 1912 in Vlaardingen op de scheepswerf  van A. de Jong aan de Havenstraat gebouwde haring zeillogger De Balder. Na vele omzwervingen is hij ca. 30 jaar geleden door het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam gekocht voor 1 € en deels gerestaureerd. Sinds 2006 beschikt Vlaardingen over dit uniek stuk maritiem erfgoed. Het beheer is ondergebracht bij Stichting Zeillogger Balder VL92. Recentelijk is de Balder ingrijpend gerestaureerd en grotendeels in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. De Stichting houdt zich naast het onderhoud van het schip bezig met kennisoverdracht over deze schitterende schepen en het werken en leven ten tijde van de haringvisserij. Dit doet zij met behulp van vele vrijwilligers met kennis en ervaring op diverse vakgebieden. Naast haar fysieke presentatie op haar vaste ligplaats aan de Westhavenkade tegenover het Visserijmuseum Vlaardingen organiseert de Stichting van april tot en met september o.a. Open Dagen (donderdags van 13.00 - 15.00 uur) op de Balder onder begeleiding van rondleiders. De rondleiders vertellen scholieren en andere gasten uitgebreid over de werking van het schip tijdens de visvangst en de historie van de Balder. Daarnaast worden diverse maritieme evenementen in Nederland, maar ook in België bezocht. Verder worden er diverse vaartochten georganiseerd voor groepen of individuele gasten. Voor geïnteresseerden is het programma hiervan en nadere informatie over o.a. data, tarieven en aanmelding voor deelname aan de vaartochten op de website van Zeillogger De Balder te vinden: https://www.zeilloggerbalder.nl/.

Datum Donderdag
Website https://www.zeilloggerbalder.nl/
Deel deze pagina: