Expositie: Flardinga

De expositie Flardinga vertelt over Vlaardingen als belangrijkste nederzetting van Holland in de volle middeleeuwen. Dit onderdeel van de vaste expositie begint met de slag bij Vlaardingen in 1018 en eindigt rond 1400. De graaf van West-Friesland Dirk III verslaat in 1018 een troepenmacht die op hem is af gestuurd door de Duitse keizer Hendrik II. Dirk III vraagt tol aan voorbijkomende schepen, bouwt versterkingen, laat kavels land ontginnen en verstevigt zo zijn macht. Na de overwinning in de Slag bij Vlaardingen is Dirk III niet meer te stuiten, en zijn zoons zetten het werk voort. Er komt een tufstenen moederkerk, een grafelijk hof en er wordt in de loop van de eeuw een eigen munt geslagen. Vlaardingen is in de elfde eeuw een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, machtsbases van de graaf. In 1101 verandert de naam van het graafschap veelzeggend in 'Hollant'.

Locatie Museum Vlaardingen
Organisatie Museum Vlaardingen
Website www.museumvlaardingen.nl
Deel dit via